Upptäckarna.

På den här avdelningen är barnen som är 10-12 år gamla (årskurs 4-5). Här lär de sig att använda kniv, yxa och såg. Under terminen brukar vi ha ett varierande terminsprogram där vi går igenom bl.a. karta och kompass, surrning, knopar, eldning, kanotpaddling. Barnen jobbar ofta i mindre grupper på ca 5 pers och får på så sätt lära sig att samarbeta. Vi brukar på en termin ha 1-2 vandringshajker och 1 övernattning i stuga. Utöver det tillkommer vinter/vårläger och sommarläger som brukar vara väldigt uppskattat.