Äventyrarna.

För äventyrarscouter (årskurs 6-8) är den egna patrullen mycket viktig. Tillsammans får patrullen ansvar för att planera sina egna möten och övernattningar, alltid med ledarnas hjälp förstås. Som äventyrarscout har du chans att lära dig allt man behöver kunna för att vara ute i naturen på ett både säkert och äventyrligt sätt. Äventyrarscouter kan såväl vandra och paddla kanot, som cykla på sina övernattningar. På äventyrarscouterna pratar vi också om vad det är att vara en bra kompis, eftersom det är en mycket viktig del av att vara scout. I Skurup finns det för närvarande två äventyrar patruller, Svalan​och Rådjuret​. Vid varje kåravslutning på hösten delas vandringspriset “Hornet” ut till bästa patrullen. Vi bedriver scouting både på Pilevallen och ute i skogen vid Svaneholm om Torsdagar.

Väl mött!