Historia.

Scoutrörelsen grundades av en general i den britiska armen vid namn Robert Baden-Powell 1907, då han höll ett läger för 20 pojkar på Brownsea Island. Det fanns då en militärprägel och tanken med rörelsen var att göra unga män till bättre medborgare och utveckla deras personligheter. Plötsligt blev scouting väldigt populärt. 1910 startade bildningen av scoutrörelsen i Sverige för pojkar och 1911 fick flickscoutrörelsen en ordentlig start. Sammanslagning av flick- och pojkscouter skedde på  60 & 70talet.

Scoutsången.

Scoutlag